https://respijthuishousemartin.com

 

Stichting HouseMartin wil een warm nest bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving die geen plek hebben om het hoofd neer te leggen bij ziekte.

Respijthuis HouseMartin wordt een kleinschalig logeerhuis waar mensen kunnen herstellen van een griep, revalideren na een operatie of waar zij even kunnen bijkomen van het zware leven op straat, in voorkomende gevallen kunnen zij hier de laatste levensdagen doorbrengen.